Najczęściej kupowane

ZWROTY I REKLAMACJE 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) Klient nie będący przedsiębiorcą może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego Towaru przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny wskazany podczas Rejestracji. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.

Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres equi@nuba.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy: Nuba Equi Krąg 27, 83-200 Starogard Gdańskio (wskazany też w Regulaminie). Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.