Najczęściej kupowane

Żywienie koni zimą

Dostosowanie dawki pokarmowej do konia przy zmieniającej się pogodzie może przysporzyć wielu dylematów. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie części artykułu napisanego przez ekspertów amerykańskiego programu Extension Horse, mając nadzieję, że rozwieje on wątpliwości i podsunie pomysły na rozwiązanie niektórych problemów.

konie - żywieni zimą

Temperatura otoczenia a dawka pokarmowa
Niskie temperatury zwiększają zapotrzebowanie konia na energię z uwagi na konieczność utrzymania odpowiedniej temperatury ciała. Temperatura poniżej której koń potrzebuje dodatkowej podaży energii, by utrzymać właściwą temperaturę organizmu nazywana jest dolna graniczną (krytyczną) temperaturą. Dolną temperaturę krytyczną szacuje się na 5°C z okrywą włosową letnią i -8°C z zimowa (górna graniczna temperatura szacowana jest na 30°C)*. Jakkolwiek, dolna temperatura krytyczna może być uzależniona od indywidualnych cech konia. Koń z krótką sierścią narażony na zimną, wilgotną pogodę będzie miał wyższą dolną temperaturę krytyczną niż koń przystosowany do chłodnej pogody, z grubą okrywą włosową i rezerwami tłuszczu. Innym czynnikiem, który ma wpływ na dolna temperaturę graniczną jest rozmiar zwierzęcia. Mniejsze osobniki mają większą powierzchnię ciała do masy i tracą ciepło dużo szybciej niż większe zwierzęta. Odsadek może osiągnąć dolną granicę prędzej niż koń dorosły. Co ważniejsze, zimowa pogoda może spowolnić jego tempo wzrostu, ponieważ kalorie będą wykorzystywane na ogrzanie ciała zamiast na przybieranie na wadze. By zminimalizować zastój wzrostowy podczas zimnych dni, młode konie powinny otrzymywać dodatkowe kalorie w pożywieniu.
Potrzeby energetyczne dla konia nie pracującego wzrastają około 1% na każde pół stopnia Celsjusza poniżej 8°C. Na przykład jeśli temperatura wynosi -18°C nie pracujący, dorosły koń o masie 450 kg będzie potrzebował około kilogram dodatkowego siana dziennie. Dodatkową energie najlepiej dostarczać właśnie w postaci paszy objętościowej. Istnieją przekonania, że skarmianie paszy treściwej pomoże koniom utrzymać wyższą temperaturę, jednak podczas trawienia, wchłaniania i zużytkowania pasz treściwych nie powstanie tyle ciepła, jak przy fermentacji pasz objętościowych podczas trawienia przez mikroorganizmy. Większość danych pokazuje, że podczas zimowych miesięcy nie wzrasta zapotrzebowanie na inne składniki odżywcze. Niemniej można rozważyć skarmianie soli w sypkiej postaci zamiast bloków solnych, gdyż konie mogą niechętnie lizać zimne lizawki w mroźne dni.
Podczas zimy gruba okrywa włosowa może maskować utratę wagi. Regularne sprawdzanie kondycji jest wskazane, by ustalić wagę i określić stan zdrowia konia. Jeśli koń zaczyna tracić na wadze zalecane jest zwiększenie dawki pokarmowej. Z kolei, gdy koń zaczyna przybierać, wskazane jest zmniejszenie porcji jedzenia. Podział koni pod kątem wieku, kondycji i zapotrzebowań sprawia, że łatwiej jest karmić poszczególne grupy.

Zapotrzebowanie na wodę
Podczas konsumpcji zimowych racji żywieniowych zapotrzebowanie koni na wodę może wzrosnąć. Siano i pasze treściwe zawierają mniej niż 15% wody, podczas gdy trawa pastwiskowa zawiera jej 60-80%. Niewystarczające spożywanie wody podczas zimnych dni może skończyć się dwojako: obniżonym pobieraniem paszy lub kolką spowodowaną zatkaniem przewodu pokarmowego. Nawet jeśli podawana pasze jest dobrej jakości konie będą spożywały jej mniej, jeśli nie będą piły wystarczająco dużo wody. Jeśli będą pobierać mniej paszy mogą nie wyprodukować wystarczającej ilości energii do ogrzania organizmu. Zawartość wody w treści pokarmowej w układzie pokarmowym musi mieć odpowiedni poziom. Jeśli staje się on zbyt niski wystąpić może zahamowanie przepływu treści pokarmowej lub zatkanie jelit. Koń nie zakolkuje w ciągu jednego dnia. Stan ten może być efektem niewystarczającej konsumpcji wody w ciągu dni a nawet tygodni.
Większość koni ważących około 450 kg potrzebuje 35-45 litrów wody każdego dnia, by pokryć podstawowe zapotrzebowanie. Podczas zimowych miesięcy woda powinna mieć temperaturę pomiędzy 7 a 18°C, by zapewnić jej maksymalną temperaturę. Badania wykazały, że kuce zwiększyły pobieranie wody nawet o 40% każdego dnia, gdy podczas mroźnej pogody była ona ogrzana ponad temperaturę zamarzania. Zwiększenie spożycia soli także będzie stymulowało konie do picia; dorosłe konie powinny zjadać 30 do 60 gramów soli dziennie. Poidła powinny być regularnie czyszczone, a czysta, świeża woda powinna być zawsze dostępna, niezależnie od temperatury. Jeśli używany jest podgrzewacz należy sprawdzić czy nie ma on uszkodzonych przewodów lub innych mankamentów, a także sprawdzić czy woda na pewno nie przewodzi prądu.
Śnieg i lód nie są wystarczającym źródłem wody dla koni. Zostało przeprowadzonych kilka badań pokazujących, że konie które przystosowały się do zimowych warunków zaspakajały swoje zapotrzebowania poprzez jedzenie śniegu. Jednakże istnieją poważne wady spożywania śniegu, między innymi długość okresu przystosowawczego, by koń nauczył sie pobierać śnieg, rzeczywista zawartość wody w śniegu i całkowite spożycie wody. A więc niektóre dzikie konie mogą zaspokoić zapotrzebowanie na wodę ze śniegu, jednak ryzyko problemów ze strony układu pokarmowego, kolki i zmniejszonego pobierania paszy jest duże dla koni udomowionych.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, gdzie poruszone zostały także kwestie wiat, derkowania, treningu, pielęgnacji kopyt oraz pastwisk.
www.extension.umn.edu/agriculture/horse/care/equine-winter-care/

* W tekście oryginalnym zakresy podano w stopniach Fahrenheit i galonach, więc przeliczenia na Celsjusze i litry są przybliżone (zaokrąglone do liczb całkowitych).